Praktijkinformatie

Vanaf 2011 ben ik weer met een solopraktijk gestart in het Limburgse Kronenberg om me zo opnieuw voor honderd procent te kunnen wijden aan het vak psychotherapie. Veel ervaring heb ik in het werken met mensen met stemmings-, angst-, en posttraumatische klachten. Dit laatste onder andere door het jarenlange werk voor het Instituut Psychotrauma, een landelijk werkende instelling die behandelingen verzorgt voor bijvoorbeeld politiemensen en treinmachinisten bij schokkende gebeurtenissen. Werken met individuele cliënten is van grote betekenis, om bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis op te lossen en zo weer geluk te kunnen ervaren. Mensen zoeken immers naar geluk.

Partner relatietherapie

Een belangrijke geluksbron is een goede relatie tussen twee mensen. Dat is ook de reden waarom partner-relatietherapie in mijn werk een speciale plaats inneemt. Het is vreemd, maar toch is het een gegeven, dat een liefdesrelatie in het begin fijn is. De partners ervaren plezier, verliefdheid en zijn gelukkig met elkaar. Maar na een tijd is het nieuwe er van af, beiden gaan hun eigen weg en hebben minder oog voor elkaar. Dan kan het gebeuren dat je uit elkaar groeit en dat een relatiecrisis zich aandient. In deze fase is het belangrijk om met een onafhankelijke derde te kijken naar de inhoud van de relatie. Waar dreigt het fout te lopen? Welk stuk van de relatie heeft een nieuwe impuls nodig? In het verleden heb ik gesuggereerd dat een APK voor relaties iedere vijf jaar zinvol is. Vandaag de dag is dat nog steeds actueel en in het belang van een goede relatie.


Klik hier voor het kwaliteitsstatuut waarbij opgemerkt moet worden dat er geen overeenkomsten meer zijn met ziektekostenverzekeraars, zie verder onder de rubriek ‘Eigen bijdrage’.