Werkwijze, hoe werkt psychotherapie?

Na een wederzijds oriënterend gesprek volgt er een onderzoeksfase waarbij wordt ingegaan op jouw levensloop, de leefomstandigheden e.d. Dit doe ik om helder te krijgen wat er speelt en om te bepalen welke therapie ingezet moet worden. Na deze onderzoeksfase wordt er een behandelplan opgesteld, er volgt een adviesgesprek en er vindt rapportage plaats aan de verwijzer (als je daarmee instemt). Bij de dan volgende behandeling wordt klachtgericht gewerkt, maar ook wordt gekeken naar hoe de klachten zijn ontstaan en hoe ze in stand worden gehouden. Welke dieperliggende problematiek gaat schuil achter de klachten?

Evaluatie en afstemming

Tijdens de therapiefase is er een voortdurende evaluatie en afstemming of de therapie raakt aan datgene waar het werkelijk om gaat. Alles wat er leeft kun je naar voren brengen, daar wordt respectvol mee omgegaan. Bij relatieproblematiek wordt de relatie geanalyseerd, worden sterke en zwakke punten opgespoord om daaraan tijdens de therapie te werken zodat de relatie wordt geoptimaliseerd. Bij een individuele therapie worden de klachten meteen aangepakt, er wordt ook gekeken naar de oorzaak van de klachten. Er wordt dus klachtgericht gewerkt, maar ook krijgt het innerlijk inzicht aandacht.

Oplossingsgericht werken

Bij relatietherapie wordt voornamelijk oplossingsgericht gewerkt. Op welke manier kan de relatie verbeteren? Hoe kan het weer een fijne relatie worden? Soms wordt tijdens relatiegesprekken duidelijk dat scheiding de beste oplossing is, maar dat is zeker niet de eerste optie.